Blog

Einde vrijeschool initiatief

Er is even radio stilte geweest. Een moment van bezinning. Wat nu? Hoe verder? Is er een verder?

Ondanks alle inspanningen lijken de wegen dood te lopen; Harlingen lijkt niet klaar voor een vrijeschool. Niet nu, in ieder geval. In de toekomst kunnen we niet kijken.

De enige conclusie die we nu kunnen trekken is dat we moeten stoppen. De aandacht moet weer naar de orde van de dag. Tot onze spijt. We hadden het zo graag anders gezien!

Aan een ieder die ons een warm hart toe droeg en die, met ons samen, had gehoopt: Bedankt! 

Groet, Initiatief Vrijeschool Harlingen

Teller aanmeldingen interessepeiling

23 oktober 2022, 16:35u

Aangemelde kinderen (vrijblijvende) interesselijst:

137

Enthousiastelingen die mee willen denken en doen:

33

Gezette stappen

 • 6 november 2022: Basisschool ’t Wad, met wie we al een tijd in overleg zijn, heeft aangegeven GEEN vrijeschool te worden. Het vrijeschool gedachtegoed staat te ver af van wat het team voor ogen heeft voor de school en zijn identiteit.

 • 1 november 2022: We hebben het benodigde aantal ouderverklaringen niet gehaald om te mogen stichten.

 • 26 september 2022: Mooi nieuws: Maandag 26 september hebben we een interessant gesprek gehad met de directeur van Simon Vestdijk; de middelbare school van Harlingen. De Simon Vestdijk wil graag, in samenspraak met ons, kijken of ze een vorm van voortgezet onderwijs kunnen gaan aanbieden dat aansluit bij het vrijeschool onderwijs op de basisschool. Wat een mooie en hoopgevende boodschap voor de toekomst! 🙌


 • 22 september 2022: Een nieuwe geslaagde informatiebijeenkomst op de lijst! Er is gesproken over de laatste stand van zaken. Schoolleider van de vrijeschool in Leeuwarden Thijs Brandsma en Krysten-Aukje van der Zwaag hebben een mooi beeld geschetst van de vrijeschool in de praktijk; een mooie aanvulling op de eerdere informatie avonden en wederom een inspirerend verhaal.    
               

 • 17 september 2022: Een mooie, goedbezochte activiteiten ochtend vindt plaats. Er zijn drakenbroodjes gebakken boven het vuur en krachtstokken gemaakt met prachtige kleuren en veren. Om, net zoals Joris in het verhaal, dapper te kunnen zijn en een draak te verslaan!


 • 12 september 2022: Groot overleg vindt plaats met de gemeente, het samenwerkingsverband en de schoolbesturen van de regio, in de raadzaal van het stadhuis in Harlingen. De twee routes worden besproken: 1. Zelf stichten en 2. Met een bestaande school in zee… wordt vervolgd!


 • 29 juni 2022: Een succesvolle tweede informatie avond, met gastspreker Bart Hurkxkens, vindt plaats en haalt de Harlinger Courant 

  Ook te vinden op Harlingen boeit via https://harlingenboeit.nl/nieuws/vrije-school-harlingen-krijgt-steeds-meer-vorm

 • 25 juni 2022:
  Zaterdag waren we te horen op de radio: RSH, afslag Harlingen.
  Waarover? De redenen voor een vrijeschool, de routes en een verzoek aan jullie! Gemist? Luister terug via deze link en help ons bij het verwezenlijken van Vrijeschool Harlingen! https://www.omroeprsh.nl/afslag-harlingen-2/ vanaf 29:30min. • 3 juni 2022: Succesvolle informatie avond haalt de Harlinger Courant


 • 2 juni 2022Harlingen boeit publiceert een artikel over de succesvolle informatieavond https://harlingenboeit.nl/nieuws/succesvolle-informatieavond-vrije-school-harlingen

 • 25 mei 2022: De eerste informatieavond vindt plaats. Spreker Rik ten Cate vertelt over de intrinsieke motivatie van kinderen om te ontdekken en ontwikkelen, over leren vanuit verwondering, met hoofd, hart en handen, datgene waar de vrijeschool voor staat. Susanne van Drumpt neemt ons mee in het proces van schoolstichter en de mogelijkheden in het verschiet.


 • 20 mei 2022De eerste officiele stap naar de vrijeschool is een feit: Stichting Vrijeschool Harlingen is opgericht bij de notaris!


 • 16-20 mei 2022: De flyer voor de informatie avonden wordt verspreid door Harlingen (fysiek, via Harlingenboeit.nl en de Harlinger Courant)

 • 12 mei 2022: Tweede bijeenkomst werkgroep Vrijeschool Harlingen

 • 4 mei 2022: Crowdfunding opgestart via GoFundMe, voor de eerste fase van schoolstichting: https://gofund.me/343b70b9

 • 4 mei 2022: Vrijeschool Harlingen nu ook te volgen via Instagram! @vrijeschoolharlingen

 • 30 april 2022: Op de radio! Susanne van Drumpt over het ouderinitiatief in de uitzending van RSH Afslag Harlingen. Terug te luisteren via https://omroeprsh.nl/afslag-harlingen-2/ (vanaf 22,5 minuut)

 • 20 april 2022: Eerste bijeenkomst werkgroep Vrijeschool Harlingen

 • 12 april 2022Leeuwarder Courant publiceert een stukje over het initiatief in de rubriek gehoord en gezien


 • 8 april 2022: Harlinger Courant publiceert een artikel over het initiatief


 • 6 april 2022: De 6 scholen van gemeente Harlingen zijn benaderd voor een gesprek over het initiatief

 • 4 april 2022Harlingen Boeit publiceert een stuk over het initiatief
  https://harlingenboeit.nl/nieuws/ingezonden-een-vrijeschool-in-harlingen

 • 24 maart 2022: De gemeente Harlingen is geïnformeerd over het bestaan van het initiatief

 • 23 maart 2022: De eerste flyers zijn verspreid door Harlingen

 • 19 maart 2022: De website is online