Welkom bij Vrijeschool Harlingen 
(in oprichting)

Word jij ook enthousiast bij het idee van een vrijeschool in Harlingen? Omdat je zelf kinderen hebt die je het vrijeschoolonderwijs gunt? Of omdat je de vrijeschool om een andere reden een warm hart toedraagt?

Basisschool voor vrijeschoolonderwijs in de gemeente Harlingen
Gericht op een brede ontwikkeling van kinderen
Veel aandacht voor belevend leren
Natuur als leidraad in het onderwijs

Help ons met een ouderverklaring

Om een volgende stap te kunnen zetten in het stichten van de school hebben we ouderverklaringen nodig. Dit zijn een soort steunbetuigingen, dus geen inschrijvingen. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is heel specifiek over van wie en waar de ouderverklaringen moeten zijn.

Je kunt een ouderverklaring invullen als je: 

– één of meerdere kinderen hebt die 2, 3, of 4 jaar zijn op 1 november 2022

– woont in Harlingen, Midlum, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Kimswerd, Arum, Lollum, Sexbierum, Pietersbierum of Wijnaldum

Wil je graag een vrijeschool in Harlingen? Vul onze interessepeiling in!

Om een vrije school te kunnen oprichten is het belangrijk om te weten hoeveel interesse er is in Harlingen en omgeving. Dit bepaalt mede hoe we de start van de school kunnen vormgeven. Hoe meer interesse in ons initiatief, hoe sterker we staan! Wil jij graag een Vrijeschool in Harlingen? Vul dan geheel vrijblijvend onze interessepeiling in!

Wil je ons financieel steunen? Doe mee aan onze crowdfunding

In de beginfase van het stichten van een (vrije)school is er nog geen financiering, maar zijn er wel kosten die gemaakt moeten worden. Denk aan het oprichten van een stichting bij de notaris, organiseren van (informatie)bijeenkomsten, maken van flyers, posters etc.
Draag jij ons ook een warm hart toe? Doe dan een bijdrage via de donatieknop.